fbpx
X

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Έχοντας χρησιμοποιηθεί ήδη από τη Ρωμαϊκή εποχή σε κτίρια σχεδόν κάθε κλίμακας, είναι σχεδόν αδύνατο να σκεφτούμε ένα κτίριο που δεν έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο σκυροδέματος. Στην πραγματικότητα, είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο δομικό υλικό στον κόσμο, λόγω της ευελιξίας, της αντίστασης, της ευκολίας χειρισμού, της προσβασιμότητας, της αισθητικής και άλλων παραγόντων. Ταυτόχρονα, η κατασκευή του είναι ένας από τους κύριους ρύπους στην ατμόσφαιρα, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η βιομηχανία τσιμέντου εκπέμπει περίπου το 8% όλων των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Εκτός από την εντατική παραγωγή του, το σκυρόδεμα είναι ένα εξαιρετικά άκαμπτο υλικό, βαρύ και αποτελείται από τσιμέντο, νερό, αδρανή και άμμο. Έτσι, θα ήταν δυνατόν να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε σκυρόδεμα με βιώσιμο τρόπο μετά την κατεδάφιση, εξαλείφοντας τη διάθεσή του ως απόβλητα και υπερφορτώνοντας χώρους υγειονομικής ταφής;

Αν και δεν είναι τόσο απλό, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν υπολείμματα σκυροδέματος για την κατασκευή νέων δομικών μερών, διατηρώντας τις βασικές ιδιότητες δύναμης και αντοχής του σκυροδέματος. Πρώτον, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η εξαγωγή άμμου και χαλικιού για μικρά και μεγάλα αδρανή για σκυροδέματα οδηγεί αντίστοιχα σε μια τεράστια περιβαλλοντική επίπτωση, ακόμα κι αν αξιοποιούνται τοπικά. Αν και το τσιμέντο απελευθερώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή του, σε σύγκριση με παρόμοια υλικά, η διατήρηση των φυσικών πόρων, με τη μείωση της εξαγωγής αμμοχάλικου και άμμου, θα ήταν ήδη ένα τεράστιο περιβαλλοντικό κέρδος, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την ποσότητα σκυροδέματος που παράγεται καθημερινά στον κόσμο.

Στην πράξη, μετά την κατεδάφιση δομικών τμημάτων, είναι δυνατόν να συνθλίβεται το σκυρόδεμα σε ειδικά μηχανήματα, έτσι ώστε τα θραύσματα να ταξινομούνται αργότερα κατά μέγεθος. Τα μέταλλα, όπως οι οπλισμοί γίνονται δεκτά, καθώς μπορούν να διαχωριστούν από μεγάλους μαγνήτες και τελικά να ανακυκλωθούν. Μόνο το σκυρόδεμα με μολυσματικές ουσίες, όπως χρωστικές ουσίες, θειικό ασβέστιο, χλωρίδια και έλαια μπορεί να προκαλέσει βλάβη και συνεπώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη. Όποτε είναι εφικτό, η πιο αποτελεσματική μέθοδος ανακύκλωσης θα ήταν να γίνει θραύση στο ίδιο το εργοτάξιο, γεγονός που μειώνει το κόστος κατασκευής και τη ρύπανση που διαφορετικά θα δημιουργούταν κατά τη μεταφορά υλικού από και προς ένα λατομείο.

Περίπου το 60% του υλικού, που είναι θρυμματισμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδικασίες ανακύκλωσης (ανάκτηση υλικών με πιο περιορισμένο εύρος χρήσεων από το αρχικό υλικό). Αυτά τα θραύσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βασικά υλικά για κατασκευές όπως δρόμοι. Είναι επίσης πιθανό το υλικό που αφήνεται από τους θραυστήρες να αντικαταστήσει το χαλίκι που υπάρχει στο σκυρόδεμα, τηρώντας την καθορισμένη αναλογία που απαιτείται σε κάθε έργο. Δηλαδή, αντί των φυσικών πετρών, χρησιμοποιείται θρυμματισμένο σκυρόδεμα. Υπάρχουν ήδη νόμοι, που αφορούν τη χρήση ανακυκλωμένου σκυροδέματος και σημαντικές εκτιμήσεις για τη διαδικασία. Η κατευθυντήρια γραμμή της Γερμανικής Επιτροπής Δομικού Σκυροδέματος (DAfStb), για παράδειγμα, ορίζει ένα όριο στην αναλογία των ανακυκλωμένων αδρανών στο 45%. Το 2006, ωστόσο, δοκιμές υλικών στην Ελβετία έδειξαν, ότι το σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας μπορεί να παραχθεί ακόμη και με τη χρήση άνω του 90% των αδρανών που κατασκευάζονται από απορρίμματα. Το σκυρόδεμα που προκύπτει διατηρεί δομικά χαρακτηριστικά πολύ παρόμοια με τα παραδοσιακά.

Αν και η επαναχρησιμοποίηση αδρανών για την παραγωγή νέων κατασκευών από σκυρόδεμα είναι αξιέπαινη, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτό δεν αντιπροσωπεύει έναν κλειστό κύκλο για την ανακύκλωση του υλικού, καθώς η νέα κατασκευή δεν μπορεί να κατασκευαστεί από θρυμματισμένο σκυρόδεμα χωρίς την προσθήκη περισσότερου τσιμέντου, άμμου και νερού. Στην πραγματικότητα, μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία έδειξαν ότι η χρήση ανακυκλωμένων αδρανών μπορεί να εξοικονομήσει πρώτες ύλες αβιοτικών (αμμοχάλικο), αλλά μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εάν, λόγω υψηλότερης περιεκτικότητας σε κενά, χρησιμοποιείται περισσότερο τσιμέντο για την παραγωγή του σκυροδέματος.

Αναφορικά με το θέμα της αειφορίας, το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τις περισσότερες από τις μεταβλητές και τους παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί ερευνητές που επικεντρώνονται στο να καταστήσουν το σκυρόδεμα ένα πιο βιώσιμο υλικό και κάθε μέρα εμφανίζονται νέες μελέτες σχετικά με το θέμα, είτε μέσω ανακύκλωσης, πιο βιώσιμων μιγμάτων ανακυκλωμένων αδρανών, ακόμη και μέσω διαδικασιών που καθιστούν την παραγωγή αυτού του υλικού λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον.

 

Πηγή άρθρου και εικόνας:

https://www.archdaily.com/933616/is-it-possible-to-recycle-concrete

Tags:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.