top of page
507e0a_b4e00199624e417ea0e697aeb51e1c68_

κατασκευή

Βάσει των τελικών και εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων του project σας, η τεχνική ομάδα της Morphó αναλαμβάνει όλα τα στάδια κατασκευής και επίβλεψης των εργασιών κατασκευής, με στόχο την παράδοση του βέλτιστου αποτελέσματος, πάντοτε εντός των ζητούμενων χρονοδιαγραμμάτων. Όλα τα συνεργαζόμενα συνεργεία και προμηθευτές ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της αγοράς, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη, τόσο απομακρυσμένα όσο και στο σημείο του έργου, προκειμένου να συζητείται και να αξιολογείται η πορεία των εργασιών.

υπηρεσίες

04.jpg

τι κάνουμε

 • Οργάνωση Εργοταξίου
   

 • Διαχείριση & Τήρηση Χρονοδιαγράμματος
   

 • Διαχείριση Έργου
   

 • Συντονισμός & Επίβλεψη Συνεργείων
   

 • Πιστοποίηση & Έλεγχος Ποιότητας
   

 • Μελέτη Εφαρμογής & As-built Σχέδια

κόστος υπηρεσίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

20201007_101327 (1)_edited.jpg

για να συζητήσουμε για τις ανάγκες του δικού σας project!

επιλεγμένα projects

bottom of page