fbpx
X

ΘΕΡΙΝΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΑΤΟΪΟΥ – ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

Ένα βήμα για την αποκατάσταση και τη δημιουργία μουσείου στο πρώην θερινό βασιλικό ανάκτορο του Τατοΐου έχει ήδη γίνει με τη έγκριση της προμελέτης αποκατάστασης από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Η μελέτη συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, αρμόδια υπηρεσία για την προστασία και την αναστήλωση των μνημείων μεταγενέστερων του 1830.

Το κτήμα Τατοΐου έχει συνολική έκταση 42.000 στρεμμάτων με πολλά κτίσματα, κάποια εκ των οποίων κηρύχθηκαν διατηρητέα το 2003, ενώ ο κεντρικός πυρήνας του κτήματος ( 60 στρεμμάτων) έχει κηρυχθεί επίσης ιστορικός τόπος.

Το ανάκτορο  του Τατοΐου θεμελιώθηκε το 1884 επί  εποχής Γεωργίου A΄. Ειδικά σχεδιασμένοι κήποι και το αισθητικό δάσος πλαισιώσουν το ανάκτορο συμβάλλοντας στην ανάδειξή του.

ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η σημερινή εικόνα του ανακτόρου είναι αποτέλεσμα επεμβάσεων και τροποποιήσεων που έγιναν για πρακτικούς, αισθητικούς και για λόγους εκσυγχρονισμού σε τρεις κυρίως φάσεις. Την 1η  (1884-1913) που αφορά στην ανέγερσή του και την διαμόρφωση των κήπων του από τον Γεώργιο Α’, την 2η (1913-1947) και την τρίτη (1947-1967) περίοδο κατά τις οποίες συντελέστηκαν οι μεταγενέστερες επεμβάσεις στο θερινό ανάκτορο.

Η πρώτη περίοδος ξεκινά με την ανέγερση του ανακτόρου το 1884 η οποία και ολοκληρώθηκε το 1886 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Σάββα Μπούκη, ο οποίος ύστερα από εντολή του Γεωργίου Α’, στάλθηκε το 1880 στην Αγία Πετρούπολη για να αντιγράψει την αγροικία του θερινού ανακτόρου Peterhof.

Κατά τη δεύτερη περίοδο συντελέστηκαν σημαντικές επεμβάσεις τόσο λειτουργικές όσο και αισθητικές. Η κύρια αλλαγή που υπέστη το κτήριο ήταν σε επίπεδο όψεων με την αφαίρεση των λευκών χυτοσιδηρών στοιχείων που κοσμούσαν την νότια όψη και την αντικατάστασή τους από βαριά και ογκώδη στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με κεραμοσκεπή στέγαστρα καθώς επίσης και αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση με την σφράγιση εσωτερικών θυρών και την διάνοιξη νέων.

Κατά την τρίτη περίοδο το ανάκτορο του Τατοΐου εκσυγχρονίστηκε ξανά με τη δημιουργία νέων χώρων υγιεινής, τη δημιουργία μιας αίθουσας κινηματογράφου στο υπόγειο το 1953 καθώς επίσης και την κατασκευή μιας κολυμβητικής δεξαμενής το 1956, που αλλοίωσε σημαντικά το μεσαίο επίπεδο του κήπου.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η αρχιτεκτονική προμελέτη αποκατάστασης του θερινού ανακτόρου , έκρινε ως αναγκαία την οικοδομική, λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του μνημείου στην εποχή του Γεωργίου Α, για όσα στοιχεία υπάρχει τεκμηρίωση ενώ παράλληλα διατηρούνται μεταγενέστερες επεμβάσεις που δεν αλλοιώνουν τη μορφολογία του κτιρίου αλλά έχουν ιστορική σημασία, όπως η υπόγεια αίθουσα κινηματογράφου.

Η μελέτη προβλέπει την αποκατάσταση του συνόλου του κτίσματος, δηλαδή των δύο ορόφων επιφάνειας 1100 τετραγωνικών μέτρων, της σοφίτας και του υπογείου, επιφάνειας 582 και 1219 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Όσον αφορά την λειτουργία του ανακτόρου προτείνεται να είναι επισκέψιμο στο κοινό, όπου στους χώρους θα εκτίθενται ή επίπλωση και τα αντικείμενα της πρώην βασιλικής οικογένειας. Στους χώρους του υπογείου προβλέπεται να υπάρχουν αίθουσες για εκπαιδευτικά προγράμματα ή μικρές περιοδικές εκθέσεις με δυνατότητα προβολών στην αίθουσα του κινηματογράφου. Οι βοηθητικοί χώροι του μουσείου προτείνεται να στεγαστούν στο παρακείμενο κτίριο των μαγειρείων το οποίο μαζί με το ανάκτορο ανέκαθεν αποτελούσε μια ενιαία λειτουργική ενότητα

Tags:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.